Enskilda vägens underhåll är en investering – inte en kostnad

StradaMan vägdisponent betjänar väglag och kommun i enskilda vägars väghållning. Verksamhetsområdet är Raseborg med omnejd.

TIKO-examen 2009 (Vägföreningens skolningsprogram).

Palvelut

StradaMan service

 • Vägenhetskalkyl
 • Budjetering, debiteringslängd, fakturering
 • Ordnandet av årsmöte
 • Väglagets www-sidor
 • Ansökan om kommunens årliga vägbidrag
 • Statsbidrag för grundförbättring
 • Lagen om enskilda vägar

Referenser

 • Vägdisponent för över tjugo väglag i Raseborg, Ingå, Kyrkslätt, Esbo
 • Flera utlåtanden om viktal och fördelning av kostnader
 • Planering, koordinering, statsbidragsansökan:
  • Vägens grundförbättring (4 st.)
  • Brofästens betongförstärkning (1 st.)
  • Stålbros nybyggnad  (1 st.)

Referenssit

Kontakt

STRADAMAN Fma
Tel: Tony Rosqvist 0453119551
E-post: info@stradaman.com

Tony Rosqvist
TIKO-vägdisponent
FO: 2299593-4