Enskilda vägens underhåll är en investering – inte en kostnad

StradaMan vägdisponent betjänar väglag och kommun i enskilda vägars väghållning. Verksamhetsområdet är Raseborgs stad.

TIKO-examen 2009 (Vägföreningens skolningsprogram).

Palvelut

StradaMan service

 • Vägenhetskalkyl
 • Budjetering, debiteringslängd, fakturering
 • Ordnandet av årsmöte
 • Väglagets www-sidor
 • Ansökan om kommunens årliga vägbidrag
 • Statsbidrag för grundförbättring
 • Tjänsterna är endast för väglag i Raseborg

Referenser

 • Vägdisponent för mer än 30 väglag i Raseborg.
 • Flera utlåtanden om viktal och fördelning av kostnader
 • Planering, koordinering, statsbidragsansökan:
  • Vägens grundförbättring (5 st.)
  • Brobankens förbättring (2 st.)
  • Brobyggnadsprojekt (NMT-bidrag)  (3 st.)

Referenssit

Kontakt

STRADAMAN Fma
Tel: Tony Rosqvist 0453119551
E-post: info@stradaman.com

Tony Rosqvist
TIKO-vägdisponent
FO: 2299593-4